⁣Posilnený vodkopič by dal za jednu flašu zemiakovice aj byt

Zemepan

0

0

5

⁣Zverinec u zverolekára 😸

Zemepan

0

0

5

Keď má chlap doma helikoptéru, svetlice a lepiacu pásku v hlave sa mu rozsvieti fakľa

Teve

0

0

10

⁣Úsmevy pod klasickými portrétmi od Flower Hakka pri ktorých sa prinajmenšiom začneš rovnako priblblo usmievať 🙃

Teve

0

0

8

⁣15 Year Old Boy DESTROYS A Group Of FEMINISTS

Teve

0

0

8

fg

Teve

0

0

6