Dodávateľ Rychlost.sk

Pre optimálne prehrávanie rôznych rozlíšení videa sú odporúčané tieto rýchlosti downloadu:

4K UHD - 20.0 Mb/s, alebo 160.0 Mbit/s
HD 1080p - 5.0 Mb/s, alebo 40.0 Mbit/s
HD 720p - 2.5 Mb/s, alebo 20.0 Mbit/s
SD 480p - 1.1 Mb/s, alebo 8.8 Mbit/s
SD 360p - 0.7 Mb/s, alebo 5.6 Mbit/s